Jaká bezpečnostní rizika hrozí na stavbách?

Jaká bezpečnostní rizika hrozí na stavbách?

Staveniště bylo vyhlášeno za jedno z nejvíce nebezpečných pracovišť. I proto se často povolává do akce firma Extéria, která se o BOZP a PO na staveništi sama postará (na internetu je k přečtení řada referencí a recenzí). Že jste majitelem stavební firmy a chcete znát alespoň ta nejčastější bezpečnostní rizika? Pojďme si prozradit alespoň několik z nich.

Poletující prach

Jedním z největších bezpečnostních rizik či hrozeb na stavbách je poletující prach. Člověk si řekne, že se nejedná o nic nebezpečného, přesto je to přesně naopak. Poletující prach je totiž toxickou směsí nebezpečných stavebních materiálů, které jsou rizikem hlavně z dlouhodobého hlediska. Prach může poškodit hlavně plíce, což poté vede k mnoha nepříjemným chorobám a onemocněním. 

Právě kvůli poletujícímu prachu se musí zaměstnavatelé postarat o osobní ochranné pracovní prostředky, které ochrání dýchací cesty. A pracovníci je na druhou stranu jsou povinni nosit. 

Ruční manipulace s břemeny

Dalším rizikovým faktorem či bezpečnostním rizikem na stavbách je ruční manipulace s břemeny. Mluvíme o přenášení předmětů a materiálů, kam spadají například pytle s cementem nebo přenášení cihel a dlaždic. Jelikož tato namáhavá ruční práce může způsobit vážné zdravotní problémy (zejména týkající se zad nebo pohybového ústrojí obecně), opět je důležité zaměstnance proškolit, čímž se předchází vzniku nepříjemných a velice bolestivých scénářů.

Zejména je zapotřebí sdělit pracovníkům to, jakým způsobem mají těžká břemena přenášet. Ideální je si sednout do dřepu, teprve poté se uchopí předmět a člověk se zvedne pomocí nohou.

Uklouznutí nebo zakopnutí

Na stavbách se také nachází celá spousta překážek, které mohou také způsobit řadu černých scénářů. Uklouznutí, zakopnutí nebo pády – to vše může vést ke zdravotní újmě. Je důležité si uvědomit, že na stavbě probíhá široké spektrum činností, proto poučte své zaměstnance o nemožnosti provozovat volnočasové aktivity na staveništích či v blízkosti stavby. 

Zejména se jakožto stavbyvedoucí postarejte o to, aby se na staveništi nebo poblíž staveniště nenacházely děti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *