Jak se liší a v čem se naopak podobají bourací a demoliční práce

Jak se liší a v čem se naopak podobají bourací a demoliční práce

Bourací a demoliční práce jsou na první pohled dva zaměnitelné pojmy, ale není tomu tak. Odborníci v oboru stavebnictví vědí, že je mezi nimi dost podstatný rozdíl. V čem přesně se liší? 

Co jsou bourací práce? 

Při bourání dochází k rozpojení a demontáži celé konstrukce stavby nebo jejích částí. Lze si pod tím jednoduše představit to, že se celá stavba rozebírá kousek po kousku a jednotlivé materiály mohou být znovu použité. Menší objekty lze zbourat svépomocí (za podmínek vymezených zákonem), na větší bourací práce je nutné najmout si specializovanou firmu. 

Mezi bourací práce se naopak neřadí demontáže lešení nebo jiných podpůrných konstrukcí. Nejedná se ani o odstranění silových, světelných nebo telekomunikačních sloupů. 

Co jsou demoliční práce? 

Demolice je na druhou stranu úplné zničení budovy, přičemž z materiálů, které zbydou, už nelze použít téměř nic. V současné době patří mezi oblíbenější řešení, jelikož znovu stavět ze starých použitých materiálů se staví jen málokdy. K demolici se používá těžká technika, jako jsou buldozery, rypadla a jeřáby. 

U obou hrozí riziko úrazu 

Co mají oba pojmy společné, to je vysoké bezpečnostní riziko. Při bourání a demolici jsou ohrožení nejen ti, kdo je provádějí, ale i osoby a zvířata, které se pohybují v okolí. Mezi ty nejkritičtější a nejčastější zranění patří pády z výšky, zranění nebo poškození majetku padajícími materiály, poškození rozvodných sítí, požár, nekontrolovatelný sesuv stavby nebo kontakt s nebezpečnými materiály. 

Při bourání i demolici je nutné se předem ujistit, zda nebudete vystaveni nebezpečnému azbestu. Všichni, kdo se na pracích podílejí, musí používat předepsané ochranné pracovní prostředky, jako jsou helmy, ochranné brýle, reflexní vesty, rukavice, bezpečnostní boty a respirátory proti prachu. Je také třeba průběžně monitorovat hluk a vibrace, aby nedošlo k újmě na zdraví pracovníků ani poškození okolních staveb. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *